Công bố quy chuẩn về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt

Trang chủ / Tin tức

Tin tức

Công bố quy chuẩn về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 21/2017/TT-BCT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Sản phẩm dệt may trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải gắn dấu hợp quy (CR). Ảnh: Nguyễn Huế

Theo đó, thông tư tư này quy định mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam. 

Các sản phẩm: Hành lý của người nhập cảnh, tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân trong định mức miễn thuế; hàng mẫu để quảng cáo không có giá trị sử dụng để nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất; hàng hóa nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ… không chịu sự quản lý của thông tư này.

Thông tư quy định mức giới hạn về hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm dệt may không được vượt quá 30 mg/kg đối với sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi, 75 mg/kg đối với sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da và 300 mg/kg đối với sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp với da.

Đối với hàm lượng amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo không vượt quá 30 mg/kg.

Ngoài quy định về hàm lượng formaldehyt, amin thơm, Thông tư 21 còn quy định các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại quy chuẩn này; gắn dấu hợp quy (CR) theo các quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/5/2018.