CÔNG TY KẾ TOÁN THANH TRÍ

Kế toán thanh trí
Dich vụ kế toán - đào tạo chuyên nghiệp
Chương trình đào tạo
Kiến thức chung

Kiến thức chung

 • Pháp luật về thuế
 • Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa Doanh nghiệp với Ngân hàng
Kiến thức chung

Kiến thức chung

 • Pháp luật về thuế
 • Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa Doanh nghiệp với Ngân hàng
 • Kế toán quản trị

Kiến thức nghiệp vụ

 • Pháp luật về thuế
 • Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa Doanh nghiệp với Ngân hàng
 • Kế toán quản trị
Kiến thức nghiệp vụ

Kiến thức nghiệp vụ

 • Pháp luật về kế toán
 • Tổ chức công tác kế toán và vai trò nhiệm vụ Kế toán trưởng Doanh nghiệp
 • Kế toán tài chính Doanh nghiệp
Kiến thức nghiệp vụ
Mục tiêu chương trình
1
Cập nhật những thay đổi trong Luật kế toán về nghề kế toán & vai trò của người làm công tác kế toán trong một doanh nghiệp hay một tổ chức
2
Cơ sở lý luận và ý tưởng nền tảng trong luật kế toán Việt Nam trên cơ sở cải tổ theo hướng hội nhập với các thông lệ kế toán quốc tế
3
Hiểu được tình hình hoạt động của một doanh nghiệp từ góc độ tài chính, mà khởi điểm là các báo cáo tài chính, bản chất khoa học của hệ thống kế toán .
4
Nắm vững tính chất, mục đích, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ các loại kiểm toán và các nội dung kiểm toán: kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập.
5
Phân tích cơ cấu tài chính, rủi ro tài chính và dự báo tài chính ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp Củng cố kiến thức pháp luật về kinh tế, luật thuế.
6
Nắm vững kỹ thuật chiết khấu dòng tiền và các ứng dụng của nó trong việc thẩm định các dự án đầu tư phân tích cơ cấu chi phí, rủi ro kinh doanh.
hình ảnh chương trình
ý kiến học viên
Đối tượng tham gia

Các Kế toán viên, Kế toán trưởng tại các doanh nghiệp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định hiện hành

Các nhân viên hành nghề kế toán theo quy định của Pháp luật kế toán, các đối tượng quan tâm đến chương trình Bồi dưỡng Nghiệp vụ

Dành cho các học viên lớp Kế toán trưởng hoàn tất 11 môn học

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính được 2 năm (căn cứ vào ngày cấp bằng) và có thâm niên công tác kế toán trên 2 năm

Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Kế toán, Tài chính được 3 năm (căn cứ vào ngày cấp bằng)

học viên đăng ký
KẾ TOÁN THANH TRÍ

  15 Nguyễn Hữu Thọ, X. Phước Kiển, H. Nhà Bè, TP. HCM

  0283 781 7669 - 0906 876 668

  thanhtri@gmail.com

  www.thanhtri.com

Follow us
Facebook Instagram Skype Zalo
© 2020 Copyright Thanh tri. Designed by VietWave