DỰ ÁN
TRẠM BƠM NƯỚC
  • TRẠM BƠM NƯỚC
  • TRẠM BƠM NƯỚC
  • TRẠM BƠM NƯỚC
  • TRẠM BƠM NƯỚC
  • TRẠM BƠM NƯỚC
  • TRẠM BƠM NƯỚC
  • TRẠM BƠM NƯỚC
  • TRẠM BƠM NƯỚC

Ý TƯỞNG VẬT LIỆU, HÌNH HỌC, ĐỊA LÝ

TRẠM BƠM NƯỚC

+++ Hoàn công 2007

CHỦ ĐẦU TƯ
Thành phố Grenoble

THIẾT KẾ
DE-SO

TỔNG ĐẦU TƯ
1,86 triệu € (tái cấu trúc) + 1,90 triệu € (mở rộng)

DIỆN TÍCH
180 m²

CHƯƠNG TRÌNH
Mở rộng bằng một tòa nhà mới với kết cấu kim lọai. Xây dựng và xếp đặt 2 văn phòng, 1 phòng họp, phòng điều khiển tự động. Xây một cầu nhỏ nối giữa tòa nhà hiện tại và tòa nhà mới. Tòan bộ dự án được đưa vào đúng chuẩn mực, bảo đảm an tòan.

ĐẶC TÍNH
Bảo vệ lớp nước giếng nằm ở 2 m dưới mặt đất tự nhiên. Dụng cụ đào móng được phủ đất nhằm chống đóng băng. Tòa nhà tiết kiệm sử dụng năng lượng (50kW / m² hàng năm). 3 lỗ cửa mở trên tường bê tông tạo thêm nhiều lối đi.