Các thành viên chính

François Defrain

 

 • Thành viên của Hiệp hội kiến trúc sư Pháp
 • Bằng kiến trúc sư DPLG do Chính phủ Pháp cấp - Sinh tại Paris, 1961
 • Giảng dạy tại trường kiến trúc quốc gia Nantes từ năm 2008
 • Thành lập DE-SO cùng với KTS Olivier Souquet, năm 2005
 • Giải nhất Europan 5 với tác phẩm "Bờ biển Bretagne rộng bao nhiêu" năm 1999
 • Giải nhất Europan - West Arc - Thessalonique(Hy Lạp), 1998
 • Giải nhất Europan 4 - "Chiếc bàn và nền đất", năm 1996
 • Theo học tại trường Kiến trúc Paris-Tolbiac - Pháp, năm 1981-1988

 

Olivier Souquet

 

 • Thành viên của Hiệp hội kiến trúc sư Pháp
 • Bằng kiến trúc sư DPLG do Chính phủ Pháp cấp - Sinh tại Grenoble, 1966
 • Tham gia các dự án quốc tế tại Việt Nam, từ năm 2009
 • Thành lập DE-SO cùng với KTS François Defrain, năm 2005
 • Giải nhất cuộc thi "Chân dung Kiến trúc sư trẻ tại Phá" (NAJA), 2002
 • Giải nhất Europan 5 với tác phẩm "Bờ biển Bretagne rộng bao nhiêu" năm 1999
 • Giải nhất Europan - West Arc - Thessalonique(Hy Lạp), 1998
 • Giải nhất Europan 4 - "Chiếc bàn và nền đất", năm 1996
 • Theo học tại trường Kiến trúc Grenoble - Pháp, 1984-89

 

Sandrine Charvet

 

 • Thành viên của Hiệp hội kiến trúc sư Pháp
 • Bằng kiến trúc sư DPLG do Chính phủ Pháp cấp - Sinh tại Rouen, năm 1967
 • Cộng tác với văn phòng DE-SO từ năm 2013 : phụ trách các dự án quy hoạch
 • Kiến trúc sư quy hoạch tự do, 2012-2001
 • Kiến trúc sư quy hoạch tại Etudes des Gares - AREP Groupe, 2001-1995
 • Thực tập tốt nghiệp ENPC - Agence d’études des Gares SNCF, 1995-1994
 • Kiến trúc sư làm việc tại văn phòng, 1993-1990
 • Theo học tại trường quốc gia về cầu và đường bộ, Paris - thạc sỹ Quy hoạch đô thị và chủ nhiệm dự án quy hoạch, 1993-1995
 • Theo học tại trường Kiến trúc Grenoble - Pháp, 1988-1993

 

Nguyễn Khánh Duy

 

 • Thành viên của Hiệp hội kiến trúc sư Pháp
 • Bằng kiến trúc sư DPLG do Chính phủ Pháp cấp - Sinh tại Hà Nội, năm 1980
 • Giám đốc DE-SO Asia, từ năm 2015
 • Tham gia các dự án quốc tế tại Việt Nam, từ năm 2008
 • Cộng tác với văn phòng DE-SO từ năm 2008 : phụ trách các dự án quy hoạch và kiến trúc tại Việt Nam - Phụ trách phát triển chiến lược tại châu Á
 • Theo học tại trường Kiến trúc Paris-La Villette, Pháp, 2007-08, đào tạo cao học chuyên ngành Quy hoạch đô thị - Các đô thị lớn châu Á Thái Bình Dương.
 • Theo học tại trường Kiến trúc Montreal, Canada , 2003-04, theo chương trình trao đổi cấp Đại học
 • Theo học tại trường Kiến trúc Paris-Belleville, Pháp, 2000-07