Factory

Vietnames English Chinese
0973 362 788 rongxin12669@163.com

Factory

En Được thành lập vào năm 2015 tại Việt Nam, Rongxin Việt Nam từng bước đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm từ Basic Flyknit thành nhiều sản phẩm khác nhau để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và xây dựng uy tín trong ngành giày dép.

Với kế hoạch chiến lược để tập trung cho sản phẩm xanh và cả hai sử dụng sợi mới và sợi tái chế với giá cả cạnh tranh, Rongxin muốn chung tay để xây dựng tương lai xanh cùng với ngành công nghiệp giày.

Được thành lập vào năm 2015 tại Việt Nam, Rongxin Việt Nam từng bước đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm từ Basic Flyknit thành nhiều sản phẩm khác nhau để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và xây dựng uy tín trong ngành giày dép. Với kế hoạch chiến lược để tập trung cho sản phẩm xanh và cả hai sử dụng sợi mới và sợi tái chế với giá cả cạnh tranh, Rongxin muốn chung tay để xây dựng tương lai xanh cùng với ngành công nghiệp giày. Được thành lập vào năm 2015 tại Việt Nam, Rongxin Việt Nam từng bước đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm từ Basic Flyknit thành nhiều sản phẩm khác nhau để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và xây dựng uy tín trong ngành giày dép. Với kế hoạch chiến lược để tập trung cho sản phẩm xanh và cả hai sử dụng sợi mới và sợi tái chế với giá cả cạnh tranh, Rongxin muốn chung tay để xây dựng tương lai xanh cùng với ngành công nghiệp giày. Được thành lập vào năm 2015 tại Việt Nam, Rongxin Việt Nam từng bước đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm từ Basic Flyknit thành nhiều sản phẩm khác nhau để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và xây dựng uy tín trong ngành giày dép. Với kế hoạch chiến lược để tập trung cho sản phẩm xanh và cả hai sử dụng sợi mới và sợi tái chế với giá cả cạnh tranh, Rongxin muốn chung tay để xây dựng tương lai xanh cùng với ngành công nghiệp giày. Được thành lập vào năm 2015 tại Việt Nam, Rongxin Việt Nam từng bước đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm từ Basic Flyknit thành nhiều sản phẩm khác nhau để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và xây dựng uy tín trong ngành giày dép. Với kế hoạch chiến lược để tập trung cho sản phẩm xanh và cả hai sử dụng sợi mới và sợi tái chế với giá cả cạnh tranh, Rongxin muốn chung tay để xây dựng tương lai xanh cùng với ngành công nghiệp giày. Được thành lập vào năm 2015 tại Việt Nam, Rongxin Việt Nam từng bước đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm từ Basic Flyknit thành nhiều sản phẩm khác nhau để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và xây dựng uy tín trong ngành giày dép. Với kế hoạch chiến lược để tập trung cho sản phẩm xanh và cả hai sử dụng sợi mới và sợi tái chế với giá cả cạnh tranh, Rongxin muốn chung tay để xây dựng tương lai xanh cùng với ngành công nghiệp giày. Được thành lập vào năm 2015 tại Việt Nam, Rongxin Việt Nam từng bước đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm từ Basic Flyknit thành nhiều sản phẩm khác nhau để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và xây dựng uy tín trong ngành giày dép. Với kế hoạch chiến lược để tập trung cho sản phẩm xanh và cả hai sử dụng sợi mới và sợi tái chế với giá cả cạnh tranh, Rongxin muốn chung tay để xây dựng tương lai xanh cùng với ngành công nghiệp giày. Được thành lập vào năm 2015 tại Việt Nam, Rongxin Việt Nam từng bước đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm từ Basic Flyknit thành nhiều sản phẩm khác nhau để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và xây dựng uy tín trong ngành giày dép. Với kế hoạch chiến lược để tập trung cho sản phẩm xanh và cả hai sử dụng sợi mới và sợi tái chế với giá cả cạnh tranh, Rongxin muốn chung tay để xây dựng tương lai xanh cùng với ngành công nghiệp giày. Được thành lập vào năm 2015 tại Việt Nam, Rongxin Việt Nam từng bước đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm từ Basic Flyknit thành nhiều sản phẩm khác nhau để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và xây dựng uy tín trong ngành giày dép. Với kế hoạch chiến lược để tập trung cho sản phẩm xanh và cả hai sử dụng sợi mới và sợi tái chế với giá cả cạnh tranh, Rongxin muốn chung tay để xây dựng tương lai xanh cùng với ngành công nghiệp giày.

Hotline