Tin tuyển dụng

Vietnames English Chinese
0973 362 788 rongxin12669@163.com

Tin tuyển dụng

RONGXIN VIET NAM TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

RONGXIN VIET NAM TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh ( 2 người) và Trợ lí giám đốc ( 1 người) Liên hệ: Lily 0906 654 881 ; Email: Rongxin12669@163.com

Chi tiết

Hotline